Zvinhu zvidiki zvinogona kudengendetsa nyika nhai?

 

By Jeda Tichapakura

Papfura mavhiki mashoma kubva zvaka uya mufindisi TD Jakes, asi sekutaurwa kwazvo, vanonzi vakaparidzira maChair. Chingava chikonzero ndechekuti kwakanga kune nyaya diki inenge hambe yainetsa. Ndoziva kuti hangu yakubhohwa kunzwa nezvayo but yaiva nyaya iya yaZodwa. Zvisinei hazvo,  ndakadzidza zvinhu zvandanga ndisina kumbofunga muhupenyu hwangu pamusoro pezvinhu zvidiki zvakaita senduwe.

You see, basa reNduwe is to act as the final defence mechanism.  The ultimate boarder control. The one that acts as  that little space between the Boarding bridge and the aeroplane door . Nduwe ndiwo muganhu.  iNhume yakapikira kurwisa kekupedzisira usati wayambuka muganhu, zvekuti paya paunorasa hunhu,  ndiyo inopa mashoko ekupedzisira ekuti,

“Wangu ka, kwawakuenda uku enda hako  asi enda uchiziva kuti wambopfura nepano.  Kana ini ndaonekwa, ziva kuti wapfura muganhu . Ndikaonekwa hangu zvogumira ipapo ,  usanyare stereki nekuti unenge uchiri nehunhu. Kunyangwe hako chiremerera chako chichidzikira nekuonekwa kwangu, chinenge chisina kurasika hacho chese.  Saka it’s not too late to turn back. Asi ini ndikazobva manje…. ”

In other words,  underwear is not mandatory,  it’s personal. It is a symbolic boundary,  a principle. One that serves as a reminder and a warning light.  Ndosaka vazhinji vachinyara kana kutoiyanika pawaya panze nekuti there is an emotional connection and moral purpose. A control that was planted into your mindset as a child,  kuti nduwe yako,  iSecret yako …Just like Vhoti yako !!!

Register to Vote , and choose your underwear wisely. Pasi neHuZodzwa hwekuramba kuvhota. Pamberi nenduwe.

…Asi imwe pfungwa inobva yati ko ndino vhoterei ndisina wekuvhotera. Shuwa ndingafambira kunoita spoiled ballot? Zvasiyanei nekufamba nenduwe inema Skid marks???

Ah,  ipapo hangu ndinoti kana zvakadaro sununguka kuva Zodwa zvako. Asi usazoshamisika kuona uchirambidzwa kuita zvaunoda  nevanhu vehurumende inenge yasarudzwa nevakapfeka dzavo ….Sezvakaitwa Zodwa

Eh ,  imi , ndiri kutamba hangu. Ndanga ndangoti tirangaridzane kuti nguva yekuRegister kuvhota yasvika ( asi zviri kunzi haisati yanyatsosvika futi , saka hameno kuti toziva zvipi). Kugadzirira zvinodiwa hakuna kuipa.  Nekuti chinhu chidiki seBallot chinogona kudengendetsa nyika futi.

Iri bho gen’a, tozotaura.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*